De zon beweegt ook voort! De zon beweegt ook voort!

De zon beweegt ook voort!

En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. (De heilige koran  36:38)Voor een lange tijd in de geschiedenis heeft de mensheid gedacht dat de aarde stil stond en de zon om de aarde heen draaide. Later, kwamen Copernicus, Kepler en Galileo met de... lees meer
Het regent elk jaar met dezelfde hoeveelheid Het regent elk jaar met dezelfde hoeveelheid

Het regent elk jaar met dezelfde hoeveelheid

Allah, de Almachtige heeft gezegd: “En Die water in juiste maat van de hemel nederzendt, waardoor Wij een dood land doen herleven. Zo zult ook gij worden opgewekt.” (De heilige koran 43:11)Deze vers wordt door exegeten (interpreteerders van de heilige teksten) als volgt uitgelegd: Het... lees meer
schepping_uit_aarde schepping_uit_aarde

Schepping uit klei (aarde)

Het menselijk lichaam is een volmaakte vorm, waarvan nog steeds niet alle details zijn ontdekt. Wetenschappers ontdekken met moderne geavanceerde technologie nog steeds bijzondere feiten over het menselijk lichaam. Één hiervan heeft betrekking op de structuur van de weefsels in het lichaam. Er... lees meer
melkvorming-van-vee melkvorming-van-vee

Melkvorming bij het vee

In de uier stroomt het bloed door een heel fijn vertakt stelsel van aderen en adertjes. Dit bloedvatenstelsel leidt het bloed, dat zorgt voor de aanvoer van bouwstoffen afkomstig uit de dunne darm, langs de zogenaamde klierkwabjes. Deze bestaan uit melkblaasjes (zo'n 8 miljoen). De wanden van de... lees meer
de-zon-en-de-maan de-zon-en-de-maan

De zon en de maan

Er zijn vele Verzen in de Qor-aan die gaan over de zon en de maan. Toen hun Arabische naamgeving onderzocht werd, werd er een belangrijke eigenschap geopenbaard. In de Verzen worden de woorden Sieradj (lamp) en Wahhaadj(helder brandend) gebruikt voor de zon. Voor de maan wordt het... lees meer
iram iram

De archeologische vondsten van de Thamoed

Van de volkeren die in de Koran genoemd worden, zijn de Thamoed het volk waarover we tegenwoordig het meeste weten. Historische bronnen onthullen dat er echt een volk heeft bestaan wat de Thamoed heette. Van de gemeenschap al-Hijr, die in de Koran wordt genoemd, wordt aangenomen dat het... lees meer
Saba en de overstroming van Arim Saba en de overstroming van Arim

Het volk van Saba en de overstroming van Arim

Het volk van Saba was één van de vier grootste beschavingen die in Zuid-Arabië leefde. Historische bronnen die over Saba spreken, zeggen meestal dat dit net zo'n cultuur was als die van de Phoeniciërs, een cultuur dus die zich met handel bezighield. In de geschiedenis is het bekend dat de... lees meer
Aad volk Aad volk

Archeologische vondsten bij de stad Iram

In het begin van de negentiger jaren kwamen er artikelen in bekende internationale kranten die kopten: 'Legendarische Arabische verloren stad gevonden', de Arabische stad uit de legenden is gevonden', 'Oebar, het Atlantis van het zand. Wat deze archeologische vondst nog fascinerender maakte, was... lees meer
farao_main farao_main

Titels van Egyptische heersers

Moesa was niet de enige profeet die in Egypte woonde ten tijde van het Oude Egypte. De profeet Joesoef leefde, al lang voor Moesa, in Egypte. We zien een bepaalde paralel als we de verhalen van Moesa en Joesoef lezen. Bij het noemen van de Egyptische heerser, in de tijd van Joesoef, wordt in de... lees meer
haman_main haman_main

Het woord ‘Haman’ in de Koran

De informatie die in de Koran, over het oude Egypte wordt gegeven, openbaart veel historische feiten die tot voor kort onbekend waren. Deze feiten laten ons ook zien dat ieder woord in de Koran met een duidelijke wijsheid geopenbaard is. Haman is iemand wiens naam in de Koran, samen met die van... lees meer