haman_main haman_main

Het woord ‘Haman’ in de Koran

De informatie die in de Koran, over het oude Egypte wordt gegeven, openbaart veel historische feiten die tot voor kort onbekend waren. Deze feiten laten ons ook zien dat ieder woord in de Koran met een duidelijke wijsheid geopenbaard is. Haman is iemand wiens naam in de Koran, samen met die van... lees meer