Schepping uit klei (aarde)

Het menselijk lichaam is een volmaakte vorm, waarvan nog steeds niet alle details zijn ontdekt. Wetenschappers ontdekken met moderne geavanceerde technologie nog steeds bijzondere feiten over het menselijk lichaam. Één hiervan heeft betrekking op de structuur van de weefsels in het lichaam. Er bevinden zich in totaal 26 elementen in de weefsels van het menselijk lichaam. Zes hiervan komen het meest voor. Koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel. Deze elementen behelzen 95% van alle weefsel. Dit is wetenschappelijk bewijs voor een zeer belangrijk feit. De schepping van de mens uit aarde. De bouwstenen die haast het geheel van het menselijk lichaam vormen, bevinden zich namelijk afzonderlijk of samengevoegd in de aarde. De eerste mens is geschapen nadat God zijn lichaam uit aarde had gevormd en daarna dit lichaam een geest had ingeblazen.

Deze wonderbaarlijke gebeurtenis wordt in de Koran als volgt vermeld:

Toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik ga de mens uit klei scheppen en wanneer ik hem heb gevormd en hem van mijn geest heb ingeademd, werpt u dan in gehoorzaamheid voor hem neder”.
(De heilige Koran 38:71-72)

God gebiedt als volgt in een ander vers:

“Wij hebben waarlijk de mens uit een aftreksel van klei geschapen.”
(De Heilige Koran 23:12)

Wetenschap duidt aan dat de materialen in het menselijk lichaam en de basiselementen die de aarde omvat gelijk zijn aan elkaar. Wederom is wat de moderne wetenschap ons tegenwoordig verteld een bevestiging van feiten, die 1400 jaar geleden in de Koran werden aangekondigd.

Het diagram hieronder toont de elementen van een mens die 70 kilo weegt.

Schepping uit klei (aarde)

Share Button