Het gedeelte dat onze beweging controleert Het gedeelte dat onze beweging controleert

Het gebied dat onze bewegingen beheerst

Nee! Als hij niet ophoudt, zullen Wij hem bij zijn voorhoofdslok grijpen! Een leugenachtige zondige voorhoofdslok! (De Heilige Koran: 96:15-16)De uitdrukking: een leugenachtige zondige voorhoofdslok in het bovenstaande vers is heel interessant. Onderzoek dat in de laatste jaren is uitgevoerd,... lees meer
duisternis in zeeen main duisternis in zeeen main

Duisternis in de zeeën en interne golven

"Of (de toestand van de ongelovigen) is als de duisternis van een grote diepe zee, overweldigt door een grote golf, met een grote golf aan haar top en daarboven donkere wolken, duisternis op duisternis, als iemand zijn hand uitsteekt, kan hij het nauwelijks zien! En degene waarvoor Allah niet het... lees meer
gibraltar gibraltar

De zeeën die zich niet met elkaar mengen

Eén van de eigenschappen van de zeeën welke pas onlangs ontdekt is, wordt in een Koranvers als volgt omschreven: "Hij heeft de twee zeeën losgelaten om elkaar te ontmoeten. Tussen hen is een scheiding die geen van beiden voorbij kan gaan. " (De Heilige Koran: 55:19-20)De eigenschap van... lees meer
bevruchten_wind bevruchten_wind

De bestuivende winden

In een Vers van de Qor-aan is de “bestuivende” eigenschap van wind met de vorming van regen als resultaat genoemd: “En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemelen, waarmee wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders... lees meer
vorming_regen_main vorming_regen_main

De vorming van regen

Gedurende een lange tijd was het een groot mysterie hoe de regen gevormd werd. Pas toen de weerradar was uitgevonden werd het mogelijk om de verschillende stadia waarin regen gevormd is, te ontdekken. Volgens deze ontdekking vindt de vorming van neerslag in drie stadia plaats. Eerst stijgt 'de... lees meer
De juiste verhouding van de neerslag De juiste verhouding van de neerslag

De juiste verhouding van de neerslag

Eén van de eigenschappen van regen waar de Qor-aan informatie over geeft, is dat het op aarde neerdaalt met precieze maten. Allah de Verhevene zegt dit als volgt: “En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat. Dan doen Wij daarmee dode aarde leven. Op die... lees meer
relevant_tijd relevant_tijd

De relativiteit van tijd

Tegenwoordig is de relativiteit van tijd een bewezen wetenschappelijk feit. Dit werd door de relativiteitstheorie van Einstein, in het begin van de 20ste eeuw, duidelijk gemaakt. Tot dat moment wisten de mensen niet dat tijd een relatief concept was, en dat het afhankelijk van de omgeving, kon... lees meer
ijzer ijzer

Het wonder in het ijzer

IJzer is één van de elementen die naar voren zijn gehaald in de Qor-aan. In Soerah Al-H'adied, dat ijzer betekent, lezen we: “…En Wij hebben het ijzer neer gezonden, waarin grote macht is en voordelen voor de mensheid…” (De Heilige Koran: 57:25)Het woord “neer gezonden” dat... lees meer
bewegen_van_bergen bewegen_van_bergen

Het bewegen van bergen

In een vers wordt ons verteld dat de bergen niet zo bewegingsloos zijn als het lijkt, maar dat zij voortdurend in beweging zijn: "En je zal de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan." (De Heilige Koran: 27:88) Deze beweging van de... lees meer
rocky_mountain_tours rocky_mountain_tours

De functie van bergen

Het boek, getiteld "Earth", wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk (op het gebied van geologie). Een van de auteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. Hij was de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde... lees meer