Het regent elk jaar met dezelfde hoeveelheid

Allah, de Almachtige heeft gezegd:

“En Die water in juiste maat van de hemel nederzendt, waardoor Wij een dood land doen herleven. Zo zult ook gij worden opgewekt.”
(De heilige koran 43:11)

Deze vers wordt door exegeten (interpreteerders van de heilige teksten) als volgt uitgelegd:

Het ene jaar valt er niet meer of minder neerslag dan het andere jaar. Echter, als het regent bij de ene gemeenschap, zal een andere gemeenschap zonder regen komen te zitten. Deze interpretatie is te vinden in de Tafsirboeken van zeven eeuwen geleden. Terwijl Europa zeven eeuwen geleden bezig was met bijgeloof en mythen, leidden de Islamitische geleerden uit de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed (v.z.m.h.) af, dat het jaarlijkse neerslagpercentage niet veranderd.

Moderne wetenschappers erkennen deze fenomeen tegenwoordig ook en dat terwijl wij inmiddels een aantal eeuwen verder zijn. Wij vragen ons dan ook af, hoe diegenen die twijfelen aan de woorden van de Koran, kunnen uitleggen dat Ibn Kathir (exegeet) zeven eeuwen geleden deze feiten heeft kunnen vaststellen. Het enige antwoord daarop is dat hij deze gegevens heeft afgeleid uit het boek van Allah, de almachtige, en de overleveringen van zijn profeet Mohammed (v.z.m.h.). Ook overleveraar Hakim heeft gezegd:

“Geen jaar is meer of minder regenachtig dan het andere jaar. Allah, de Almachtige, bepaalt waar regen valt.”

Onderzoek heeft dan ook aangetoond dat ieder jaar hetzelfde hoeveelheid neerslag valt.

Share Button