Het laagste punt op aarde

Een ander wonder in de Qor-aan is de mededeling van een geografisch feit, dat niemand kon weten in de tijd toen de Qor-aan geopenbaard werd:

“Alif Laam Miem. De Romeinen zijn overwonnen. In het nabijgelegen (laagste) land, en na hun nederlaag zullen zij overwinnen.”
(De Heilige Koran: 30:1-3)

In dit Vers wordt medegedeeld dat de Romeinen verslagen zijn in het laagste gebied op aarde. De Arabische uitdrukking “Adna l-arde” wordt in vele vertalingen geïnterpreteerd als “nabijgelegen plaats”. Maar dit is niet de letterlijke betekenis van de oorspronkelijke uitdrukking, maar meer een figuurlijke interpretatie. Het Arabische woord Adna is afgeleid van het woord deniy, wat “laag” betekent, en ard betekent “wereld”. De uitdrukking Adna l-arde betekent dan ook “de laagste plaats op aarde”.

Het is hoogst interessant dat de cruciale fase van de oorlog tussen het Byzantijnse rijk en de Perzen, toen de Byzantijnen verslagen werden en Jeruzalem verloren, werkelijk plaats vond op het laagste punt van de aarde. Dit precies vermelde gebied is het Dode zee gebied, welke ligt op de grens van Syrië, Palestina en Jordanië. Het wateroppervlak van de Dode zee ligt 396 meter beneden de zeespiegel en is werkelijk het laagste gebied op aarde. Dit betekent dat de Byzantijnen verslagen werden op het laagste punt van de wereld, net zo als verklaard is in het Vers. De hoogte van de Dode zee kon pas gemeten worden met de moderne techniek en daarvóór was het onmogelijk om te weten dat dit het laagste gebied op aarde is. Maar dit gebied is als laagste punt op aarde verklaard in de Qor-aan. Daarom levert dit verder bewijs dat de Qor-aan een goddelijke openbaring is.

Het laagste punt op aarde

Share Button