Het geslacht van de baby

Nog niet lang geleden dacht men dat het geslacht van een baby bepaald werd door de cellen van de moeder. Of anders geloofde men dat het geslacht bepaald werd door mannelijke en vrouwelijke cellen samen. Maar in de Qor-aan krijgen we andere informatie, waar verklaard is dat mannelijkheid en vrouwelijkheid gecreëerd is uit “een druppel (sperma), wanneer die wordt uitgestort”.

“En dat Hij de paren heeft geschapen; de man en de vrouw? Van een druppel (sperma), wanneer die wordt uitgestort?”
(De Heilige Koran: 53:45-46)

De ontwikkelende disciplines van genetica en moleculaire biologie hebben de correctheid van deze informatie, gegeven door de Qor-aan, wetenschappelijk bevestigd. Men is nu op de hoogte dat het geslacht wordt bepaald door de spermacellen van de man en dat de vrouw geen rol speelt in dit proces.

Chromosomen zijn de belangrijkste elementen bij de bepaling van het geslacht. Twee van de 46 chromosomen die de bouw van de mens bepalen, worden geïdentificeerd als geslachtschromosomen. Deze twee chromosomen worden “XY” genoemd bij mannen en “XX” bij vrouwen. Dit omdat de vormen die ze hebben overeenkomen met deze letters. De Y chromosoom draagt de genen met de code voor mannelijk, terwijl de X chromosoom de genen draagt voor vrouwelijk.

De vorming van een nieuw mens begint bij het kruiselings combineren van één van deze chromosomen, welke aanwezig is in paren bij mannen en vrouwen. Bij vrouwen dragen beide componenten van de geslachtscel, welke in tweeën deelt tijdens de ovulatie, de X chromosomen. De geslachtscel van een man daarentegen, produceert twee verschillende soorten sperma: één die de X chromosomen bevat en de ander de Y chromosomen. Als een X chromosoom van een vrouw zich verenigt met sperma dat een X chromosoom bevat, dan is de baby een meisje. Als het zich verenigt met sperma dat een Y chromosoom bevat, dan is de baby een jongen. Met andere woorden, het geslacht van een baby wordt bepaald door welk chromosoom van de man zich verenigt met het eitje van de vrouw.

Niets van dit was bekend tot de ontdekking van de genetica van de 20 ste eeuw. Inderdaad, in vele culturen geloofde men dat het geslacht van baby’s bepaald werd door het vrouwelijk lichaam. Dat is ook de reden waarom de vrouw de schuld kreeg als er een meisje geboren werd. Dertien eeuwen vóór de ontdekking van menselijke genen, onthulde de Qor-aan informatie die dit bijgeloof ontkende en verwees naar het feit dat de oorsprong van het geslacht niet bij de vrouw lag, maar bij het zaad dat komt van de man.

Share Button