Duisternis in de zeeën en interne golven

“Of (de toestand van de ongelovigen) is als de duisternis van een grote diepe zee, overweldigt door een grote golf, met een grote golf aan haar top en daarboven donkere wolken, duisternis op duisternis, als iemand zijn hand uitsteekt, kan hij het nauwelijks zien! En degene waarvoor Allah niet het licht heeft aangewezen, voor hen is er geen licht.”
(De Heilige Koran: 24:40)

De algemene omgeving in diepe zeeën is omschreven in het boek “Oceans”:

“De duisternis in diepe zeeën en oceanen bevindt zich op een diepte van zo’n 200 meter en dieper. Op deze diepte is er bijna geen licht. Beneden een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht.” (1)

Tegenwoordig kennen we de algemene structuur van de zee, de eigenschappen van de levende wezens die er in leven, zijn zoutgehalte, maar ook de hoeveelheid water dat het bevat, bodem en diepte. Duikboten en speciale apparatuur die ontwikkeld zijn met de modernste technologie, maken het mogelijk voor wetenschappers om deze informatie te verkrijgen.

Mensen zijn niet in staat om zonder speciale uitrusting dieper te duiken dan 40 meter. Zij kunnen zonder hulp niet overleven in de diepe, donkere delen van de oceanen, zoals op een diepte van 200 meter. Om deze redenen is het voor wetenschappers pas recentelijk mogelijk om deze gedetailleerde stukjes van informatie over zeeën te ontdekken. De verklaring van “…donkerten in de diepe zee…” is gebruikt in Soerah An-Noer (24) van de Qor-aan, 1400 jaar geleden. Het is zonder twijfel één van de wonderen van de Qor-aan dat deze informatie gegeven werd in een tijd waarin ze geen hulpmiddelen hadden waarmee het mogelijk was dat de mens in de diepte van de oceanen kon duiken.

Bovendien trekt de verklaring “…als de donkerten in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop wolken zijn…” onze aandacht voor nog een wonder van de Qor-aan.

duisternis in de zeeen en interne golven

Wetenschappershebben onlangs ontdekt dat er interne golven zijn, die “zich voordoen op grensvlakken tussen lagen met verschillende dichtheden.” Deze interne golven bedekken de diepe wateren van zeeën en oceanen, omdat diep water een hogere dichtheid heeft dan het water dat er boven is. Interne golven gedragen zich als golven aan de oppervlakte. Interne golven kunnen met het blote oog niet gezien worden, maar zij kunnen waargenomen worden door op bepaalde locaties de verandering van temperatuur en het zoutgehalte te bestuderen. (2)

De verklaring in de Qor-aan komt volledig overeen met de bovenstaande uitleg. En dit zonder onderzoek en terwijl men alleen de golven aan het oppervlakte van de zee kon zien. Het is onmogelijk om te weten dat er interne golven zijn in de zee. Doch, in Soerah An-Noer trekt God onze aandacht voor een andere soort golf die zich voordoet in de diepte van de oceanen. Zeker, dit feit, welke wetenschappers pas hebben ontdekt, laat wederom zien dat de Qor-aan het Woord is van God.

————

1) Elder, Danny; and John Pernetta, 1991, “Oceans”, London , Mitchell Beazley Publishers, p. 27.

2) Gross, M. Grant; 1993, “Oceanography, a View of Earth”, 6. edition, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., p. 205.

 

Share Button