De zeeën die zich niet met elkaar mengen

Eén van de eigenschappen van de zeeën welke pas onlangs ontdekt is, wordt in een Koranvers als volgt omschreven:

“Hij heeft de twee zeeën losgelaten om elkaar te ontmoeten. Tussen hen is een scheiding die geen van beiden voorbij kan gaan. ”
(De Heilige Koran: 55:19-20)

De eigenschap van zeeën, n.l. dat ze bij elkaar komen, zonder dat er vermenging met elkaar plaatsvindt, is pas onlangs door oceanografen ontdekt. Door de fysieke kracht, die “oppervlaktespanning” genoemd wordt, vermengen de wateren van naast elkaar liggende zeeën zich niet met elkaar. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in dichtheid van hun wateren, de oppervlaktespanning voorkomt de menging met elkaar, net alsof er een dunne muur tussen hen is. (1)

Het is interessant, dat in een tijd dat de mensen geen kennis van natuurkunde, van oppervlaktespanning of van oceanografie hadden, dit in de Koran is geopenbaard.

twee zeeen die nit met elkaar mengen

 

———-

1) Davis, Richard A., Jr. 1972, Principles of oceanography, Don Mills, Ontario, Addison-Wesley publishing, p. 92-93.

Gerelateerde video’s

[video_lightbox_youtube video_id="YEA5oxd6vd4" width="640" height="480" auto_thumb="1"]
Share Button