De juiste verhouding van de neerslag

Eén van de eigenschappen van regen waar de Qor-aan informatie over geeft, is dat het op aarde neerdaalt met precieze maten. Allah de Verhevene zegt dit als volgt:

“En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat. Dan doen Wij daarmee dode aarde leven. Op die manier zullen jullie opgewekt worden.”
(De Heilige Koran: 43: 11)

De nauwkeurige hoeveelheid regen is opnieuw ontdekt door modern onderzoek. Het is berekend dat er in 1 seconde ongeveer 16 miljoen ton water verdampt van de aarde. Deze waarde komt neer op zo’n 513 triljoen ton water per jaar. Dit getal is gelijk aan de hoeveelheid regen die er jaarlijks op aarde valt. Dit betekent dat water continu circuleert in een evenwichtige cyclus. Het leven op aarde is afhankelijk van deze kringloop. Zelfs als mensen alle beschikbare technologie zouden gebruiken, zouden zij niet in staat zijn om deze kringloop kunstmatig na te maken.

Zelfs een kleine afwijking in dit evenwicht zal snel tot een ernstige ecologische onevenwichtigheid leiden dat een eind aan leven op aarde tot gevolg zal hebben. Maar dit gebeurt niet en regen blijft elk jaar vallen in precies dezelfde hoeveelheid, zoals geopenbaard is in de Qor-aan.

De juiste verhouding van de neerslag

 

 

Gerelateerde video’s

[video_lightbox_youtube video_id="gmIqe8ar7Os" width="640" height="480" auto_thumb="1"]
Share Button