De functie van bergen

Het boek, getiteld “Earth”, wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk (op het gebied van geologie). Een van de auteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. Hij was de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, en hij was 12 jaar de voorzitter van de Academie van Wetenschappen in Washington DC. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond, dus bergen hebben een vorm als die van een pin.

functie_van_de_bergen

Dit is hoe de Koran bergen beschrijft. Allah zegt in de Koran:

Hebben Wij de aarde niet als een bed uitgespreid? En de bergen als pinnen?
(De Heilige Koran: 78:6-7)

Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak (zie figuur), en dat deze wortels vele malen de hoogte kunnen bereiken die ze boven het grondoppervlak hebben. Dus het meest juiste woord om op basis van deze informatie bergen te beschrijven is ‘pin’, want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak. De geschiedenis van de natuurwetenschappen vertelt ons dat de theorie van bergen met diepe wortels, pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was geintroduceerd.

Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt. Allah zegt in de Koran:

En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergen geslagen dat zij niet met jullie zou wankelen en rivieren en wegen opdat jullie wellicht je zouden laten rechtleiden
(De Heilige Koran: 16:15)

De moderne platen tektoniek theorie zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de late 60-er jaren te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.

Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh)  hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen? Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren? Een groot aantal geologie boeken beschrijft, bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie. Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran verzen bevestigd.

 

Gerelateerde video’s

[video_lightbox_youtube video_id="vjyz3nTN3ts" width="640" height="480" auto_thumb="1"]
Share Button