De bestuivende winden

In een Vers van de Qor-aan is de “bestuivende” eigenschap van wind met de vorming van regen als resultaat genoemd:

“En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemelen, waarmee wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van.”
(De Heilige Koran: 15:22)

In dit Vers wordt naar voren gebracht dat het eerste stadium in de vorming van regen wind is. Tot het begin van de 20ste eeuw was het enige verband dat bekend was tussen wind en regen, dat de wind de wolken voortbewoog. Moderne meteorologische ontdekkingen hebben de “bestuivende” rol van winden met betrekking tot de vorming van regen aangetoond.

Deze bestuivende functie van wind werkt als volgt:

Op de oppervlakte van de oceanen en zeeën worden ontelbare luchtbelletjes gevormd door het schuimen van het water. Op het moment dat deze belletjes barsten, worden duizenden uiterst kleine deeltjes, met een diameter van slechts een honderdste van een millimeter, in de lucht gelanceerd. Deze deeltjes, de eerder genoemde “aërosols”, mengen met het stof dat door de wind van het land wordt meegevoerd en worden naar de bovenste lagen van de atmosfeer gebracht. Deze deeltjes die door winden tot grote hoogte worden meegevoerd, komen in contact met waterdamp die daar aanwezig is. De waterdamp condenseert rond deze deeltjes en worden druppeltjes. Deze waterdruppeltjes komen eerst samen en vormen wolken en vallen dan naar beneden in de vorm van regen.

Zoals we hebben gezien, “bestuiven” winden de in de lucht zwevende waterdamp met de deeltjes die zij meedragen van de zee en uiteindelijk helpen zij de vorming van regenwolken. Als de winden deze eigenschap niet zouden bezitten, dan zouden er geen waterdruppeltjes gevormd worden boven in de atmosfeer en zou er geen regen zijn geweest. Het meest belangrijke punt hier is dat deze cruciale rol van de wind bij de vorming van regen, eeuwen geleden verklaard is in een vers van de Qor-aan, in een tijd dat de mensen slechts zeer weinig kennis hadden over natuurlijke verschijnselen.

bevruchten_wind

 

 

Gerelateerde video’s

[video_lightbox_youtube video_id="gmIqe8ar7Os" width="640" height="480" auto_thumb="1"]
Share Button