De archeologische vondsten van de Thamoed

Van de volkeren die in de Koran genoemd worden, zijn de Thamoed het volk waarover we tegenwoordig het meeste weten. Historische bronnen onthullen dat er echt een volk heeft bestaan wat de Thamoed heette.

Van de gemeenschap al-Hijr, die in de Koran wordt genoemd, wordt aangenomen dat het hetzelfde volk is als de Thamoed. De andere naam van de Thamoed was Ashab al-Hijr. Het woord Thamoed is dus de naam van het volk terwijl de stad Al-Hijr één van die steden is, die door dit volk gesticht zijn. De beschrijvingen van de Griekse geograaf Plinius stemmen hier mee overeen. Plinius schreef dat Domatha en Hegra de plaatsen waren waar de Thamoed woonden en deze plaatsen vormen de huidige stad, Hijr.29

De oudste bronnen die bekend zijn, die naar de Thamoed verwijzen zijn de analen van de overwinning van de Babylonische Koning Sargon de Tweede (achtste eeuw voor Christus), die dit volk tijdens een veldtocht, in het noorden van Arabië, versloeg. De Grieken verwijzen ook naar dit volk met de naam “Tamoedaei”. Ze verdwenen volledig, ongeveer 400-600 na chr, voordat de Profeet Mohammed verscheen.

In de Koran worden de ‘Ad en Thamoed altijd tegelijkertijd genoemd. Verder adviseren de verzen de Thamoed, om de waarschuwing en vernietiging van de ‘Ad ter harte te nemen. Dit laat zien dat de Thamoed beschikte over gedetailleerde informatie over de ‘Ad.

“En gedenk dat Hij jullie tot de opvolgers van de ‘Ad heeft gemaakt en je bewoners in het land heeft gegeven en jullie bouwden voor jezelf paleizen op de vlakten en groeven huizen uit de bergen. Overdenk dus de gunsten van Allah en sticht geen onheil op aarde”.
(De Heilige Koran: 7:74)
Share Button