iram iram

De archeologische vondsten van de Thamoed

Van de volkeren die in de Koran genoemd worden, zijn de Thamoed het volk waarover we tegenwoordig het meeste weten. Historische bronnen onthullen dat er echt een volk heeft bestaan wat de Thamoed heette. Van de gemeenschap al-Hijr, die in de Koran wordt genoemd, wordt aangenomen dat het... lees meer
Saba en de overstroming van Arim Saba en de overstroming van Arim

Het volk van Saba en de overstroming van Arim

Het volk van Saba was één van de vier grootste beschavingen die in Zuid-Arabië leefde. Historische bronnen die over Saba spreken, zeggen meestal dat dit net zo'n cultuur was als die van de Phoeniciërs, een cultuur dus die zich met handel bezighield. In de geschiedenis is het bekend dat de... lees meer
farao_main farao_main

Titels van Egyptische heersers

Moesa was niet de enige profeet die in Egypte woonde ten tijde van het Oude Egypte. De profeet Joesoef leefde, al lang voor Moesa, in Egypte. We zien een bepaalde paralel als we de verhalen van Moesa en Joesoef lezen. Bij het noemen van de Egyptische heerser, in de tijd van Joesoef, wordt in de... lees meer
haman_main haman_main

Het woord ‘Haman’ in de Koran

De informatie die in de Koran, over het oude Egypte wordt gegeven, openbaart veel historische feiten die tot voor kort onbekend waren. Deze feiten laten ons ook zien dat ieder woord in de Koran met een duidelijke wijsheid geopenbaard is. Haman is iemand wiens naam in de Koran, samen met die van... lees meer
byzantium byzantium

De overwinning van Byzantium

Een belangrijke openbaring over de toekomst kan in de Koran gevonden worden in de eerste verzen van Soera ar-Roem, die naar het Byzantijnse keizerrijk, het oostelijke deel van het late Romeinse rijk, verwijzen. In deze verzen staat dat het Byzantijnse rijk te maken had gehad met een grote... lees meer